HMC

Haty shop giá rẻ

Jewelry store in Ho Chi Minh City

Updated: March 14, 2024 10:22 PM

Haty shop giá rẻ is located in Ho Chi Minh City (City in Vietnam), Vietnam. It's address is 1563 TL10, Tân Tạo A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

1563 TL10, Tân Tạo A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

QH5J+6G Bình Tân, Ho Chi Minh City, Vietnam

+84 338 274 274

Check Time Table for Haty shop giá rẻ


MondayOpen 24 hours
TuesdayOpen 24 hours
WednesdayOpen 24 hours
ThursdayOpen 24 hours
FridayOpen 24 hours
SaturdayOpen 24 hours
SundayOpen 24 hours

Questions & Answers


Where is Haty shop giá rẻ?

Haty shop giá rẻ is located at: 1563 TL10, Tân Tạo A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

What is the phone number of Haty shop giá rẻ?

You can try to calling this number: +84 338 274 274

What are the coordinates of Haty shop giá rẻ?

Coordinates: 10.7580421, 106.5813333

Haty shop giá rẻ Reviews

quoc anh duong
2022-09-01 09:27:34 GMT

Nhiều bạn hỏi mua hàng từ xa tại Haty shop thế nào?
Vào phân vân! Mỗi người 1 ý, khen, chê có cả. Anh em phải nhìn về hiện tại! Ko ai bao giờ đứng yên 1 chỗ.
Hãy lẵng nghe bằng 2 tai. Xem người ta cmt như nào. Và cũng nên xem các cmt tiêu cực lịch sử và profiles của người ta thế nào?
Hàng hoá nó là khác nhau. Chế độ bảo hành là khác nhau. Cách xử lý khách hàng cũng khác nhau!
Quan trọng các bạn mua hàng là nhận đước những gì.
Mình ko dám khẳng định là tốt nhất trên thị trường . Nhưng cũng biết làm thế nào để khách hàng hài lòng và có những trải nghiệm tốt nhất.

tri bui
2022-11-24 08:01:31 GMT

nhìn rất giống hàng thật

An Nguyễn
2022-02-19 03:48:21 GMT

Ngon

Write a review of Haty shop giá rẻ


Haty shop giá rẻ Directions
About Ho Chi Minh City
City in Vietnam

Ho Chi Minh City, formerly known as Saigon, is the most populous city in Vietnam, with a population of around 9.3 million in 2023. The city's geography is defined by rivers and canals, the largest of which is the eponymously-named Saigon River. As a municipality, Ho Chi Minh City consists of 16 urban districts, 6 rural districts, and 1 municipal city. source

Top Rated Addresses in Ho Chi Minh City