HMC

VẬT LIỆU XÂY DỰNG Mạnh Cường

Building materials supplier in Ho Chi Minh City

Updated: March 12, 2024 12:20 AM

VẬT LIỆU XÂY DỰNG Mạnh Cường is located in Ho Chi Minh City (City in Vietnam), Vietnam. It's address is Đường 35 CL, Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Đường 35 CL, Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

QQ8J+3P Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Vietnam

+84 909 988 184

Check Time Table for VẬT LIỆU XÂY DỰNG Mạnh Cường


Monday7 AM to 5 PM
Tuesday7 AM to 5 PM
Wednesday7 AM to 5 PM
Thursday7 AM to 5 PM
Friday7 AM to 5 PM
Saturday7 AM to 5 PM
Sunday7 AM to 6 PM

Questions & Answers


Where is VẬT LIỆU XÂY DỰNG Mạnh Cường?

VẬT LIỆU XÂY DỰNG Mạnh Cường is located at: Đường 35 CL, Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

What is the phone number of VẬT LIỆU XÂY DỰNG Mạnh Cường?

You can try to calling this number: +84 909 988 184

What are the coordinates of VẬT LIỆU XÂY DỰNG Mạnh Cường?

Coordinates: 10.7652414, 106.7818491

VẬT LIỆU XÂY DỰNG Mạnh Cường Reviews

THÁI NGUYÊN
2021-03-29 05:55:56 GMT

Dịch vụ tốt, hàng hoá đạt chuẩn, 2 con chó dễ thương. Ô chủ trông kỹ 2 con chó

Trường Hải Dương
2024-01-19 11:47:42 GMT

Phục vụ nhanh.

Vũ Toàn Nguyễn
2020-09-24 05:25:54 GMT

Cửa hàng vật liệu xây dựng trên đường 35-CL, đường vào cổng C Cảng Cát Lái.

Write a review of VẬT LIỆU XÂY DỰNG Mạnh Cường


VẬT LIỆU XÂY DỰNG Mạnh Cường Directions
About Ho Chi Minh City
City in Vietnam

Ho Chi Minh City, formerly known as Saigon, is the most populous city in Vietnam, with a population of around 9.3 million in 2023. The city's geography is defined by rivers and canals, the largest of which is the eponymously-named Saigon River. As a municipality, Ho Chi Minh City consists of 16 urban districts, 6 rural districts, and 1 municipal city. source

Top Rated Addresses in Ho Chi Minh City

Addresses Near Ho Chi Minh City