HMC

Lan Chi Mart

Supermarket in Duong Lam

Updated: March 13, 2024 11:45 PM

Lan Chi Mart is located in Duong Lam, Vietnam. It's address is 4GP4+WGX, Phường, Sơn Tây, Hà Nội, Vietnam.

4GP4+WGX, Phường, Sơn Tây, Hà Nội, Vietnam

+84 916 603 888

lanchi.vn

Check Time Table for Lan Chi Mart


Monday8 AM to 10 PM
Tuesday8 AM to 10 PM
Wednesday8 AM to 10 PM
Thursday8 AM to 10 PM
Friday8 AM to 10 PM
Saturday8 AM to 10 PM
Sunday8 AM to 10 PM

Questions & Answers


Where is Lan Chi Mart?

Lan Chi Mart is located at: 4GP4+WGX, Phường, Sơn Tây, Hà Nội, Vietnam.

What is the phone number of Lan Chi Mart?

You can try to calling this number: +84 916 603 888

What are the coordinates of Lan Chi Mart?

Coordinates: 21.1373542, 105.5063478

Lan Chi Mart Reviews

Van Quang Hoang
2018-09-30 14:12:10 GMT

Ok

Nguyễn Thái Sơn
2022-11-29 01:41:22 GMT

Good!

chí nguyễn
2022-10-28 10:38:48 GMT

Ok

Khangnam Nam
2020-02-15 04:11:28 GMT

Rá Todd and a good

Thị Thu Cao
2019-12-01 16:04:26 GMT

Love so much

CLATS Vlogs
2021-06-20 23:29:09 GMT

Ok

real chương
2019-09-29 02:27:37 GMT

Good

Minh Thái Nguyễn
2020-03-03 04:32:05 GMT

Good

Mina
2022-03-19 07:57:41 GMT

Ok

cuong nguyen the
2015-03-16 04:27:08 GMT

Good

Anh Nguyễn Tuấn
2021-02-07 10:35:35 GMT

Good

Sơn Nam Công
2014-05-27 09:23:52 GMT

like

Hưng Nguyễn Việt
2020-07-12 05:43:31 GMT

Ok

lien lazy
2023-09-21 15:39:11 GMT

tầng 1 2 là chợ truyền thống, tầng 3 là khu vực mua sắm và vui chơi mô hình siêu thị hiện đại, một sự kết hợp hoàn hảo ở thị xã Sơn Tây

Thao Do
2023-12-22 06:19:12 GMT

Siêu thị tốt, nhiều đồ

Tuan Trong Dong
2019-05-31 19:46:50 GMT

Cùng với chợ Nghệ địa điểm mua bán lý tưởng , giá cả phải chăng

Quốc Huy Quốc Huy
2019-02-20 14:00:43 GMT

Vào đây cái gì cũng muốn mua ,

Xuân Trường Nguyễn
2020-06-13 13:49:07 GMT

Có khu vui chơi trẻ em. Phục vụ tốt

Chu Kỳ Anh
2023-12-10 10:56:53 GMT

Đã mua hàng

Châm Ngọc
2023-05-05 00:27:51 GMT

Trải nghiệm rất thik là nơi hoàn hảo để thư giãn

Write a review of Lan Chi Mart


Lan Chi Mart Directions
Top Rated Addresses in Duong Lam