HMC

Levi's Store at Yerevan Mall

Clothing Shop in Yerevan

Updated: March 17, 2024 02:54 PM

Levi's Store at Yerevan Mall is located in Yerevan (Capital of Armenia), Armenia. It's address is 34 Arshakunyats Ave, Yerevan 0026, Armenia.

34 Arshakunyats Ave, Yerevan 0026, Armenia

5F4X+5Q Yerevan, Armenia

+374 11 500501

levisarm.com

Check Time Table for Levi's Store at Yerevan Mall


Monday10 AM to 10 PM
Tuesday10 AM to 10 PM
Wednesday10 AM to 10 PM
Thursday10 AM to 10 PM
Friday10 AM to 10 PM
Saturday10 AM to 10 PM
Sunday10 AM to 10 PM

Questions & Answers


Where is Levi's Store at Yerevan Mall?

Levi's Store at Yerevan Mall is located at: 34 Arshakunyats Ave, Yerevan 0026, Armenia.

What is the phone number of Levi's Store at Yerevan Mall?

You can try to calling this number: +374 11 500501

What are the coordinates of Levi's Store at Yerevan Mall?

Coordinates: 40.1553807, 44.4994695

Levi's Store at Yerevan Mall Reviews

Mane Karapetyan
2023-02-14 14:05:37 GMT

Very nice shop and excellent service.

Mohamad Hoseini
2022-10-25 18:42:34 GMT

Great clothes, one of the top stores in Yerevan Mall

Arman Harutyunyan
2019-12-13 08:32:42 GMT

Great Store, thank you!

Hasmik Gevorgian
2023-05-29 17:36:37 GMT

գրագետ և սիրալիր սպասարկում

Natali Ghambaryan
2020-10-08 14:03:03 GMT

Սովորեցրեք Ձեր մոլի աշխատակից Շուշանին տարրական սպասարկման կանոններ : Չզանկացավ ոչ մենեջերին կանչել ոչ էլ տնօրինությանը կանչել : հիմա ժամանակը չի բայց եկել էի մեծաքանակ գնում իրականացնեի Արցախից եկած մայրերի համար:

Write a review of Levi's Store at Yerevan Mall


Levi's Store at Yerevan Mall Directions
About Yerevan
Capital of Armenia

Yerevan is the capital and largest city of Armenia, as well as one of the world's oldest continuously inhabited cities. Situated along the Hrazdan River, Yerevan is the administrative, cultural, and industrial center of the country, as its primate city. source

Top Rated Addresses in Yerevan

Addresses Near Yerevan