HMC

Chacho - Toys Store

Toy Shop in Yerevan

Updated: March 15, 2024 06:18 PM

Chacho - Toys Store is located in Yerevan (Capital of Armenia), Armenia. It's address is Հր․ Քոչար 12, Yerevan 0033, Armenia.

Հր․ Քոչար 12, Yerevan 0033, Armenia

5FXX+R4 Yerevan, Armenia

+374 55 102016

facebook.com

Check Time Table for Chacho - Toys Store


Monday9:30 AM to 8:30 PM
Tuesday9:30 AM to 8:30 PM
Wednesday9:30 AM to 8:30 PM
Thursday9:30 AM to 8:30 PM
Friday9:30 AM to 8:30 PM
Saturday10:30 AM to 8 PM
Sunday10:30 AM to 8 PM

Questions & Answers


Where is Chacho - Toys Store?

Chacho - Toys Store is located at: Հր․ Քոչար 12, Yerevan 0033, Armenia.

What is the phone number of Chacho - Toys Store?

You can try to calling this number: +374 55 102016

What are the coordinates of Chacho - Toys Store?

Coordinates: 40.1995347, 44.4978729

Chacho - Toys Store Reviews

Marine Harutyunyan
2022-05-23 07:16:41 GMT

excellent shop, great service, cheap prices👍🏼

Armine Gharibyan
2022-01-16 11:53:01 GMT

Մատչելի գներ, հարուստ տեսականի և որակյալ ապրանքներ....այս ամենը մեկ տեղում` CHACHO Հրաչյա Քոչար 12

Anna Petrosyan
2022-01-15 14:59:32 GMT

Ոչ միայն խաղալիքների այլ նաև գրենական պիտույքների մեծ տեսականի։💜

hayk petrosyan
2022-01-15 14:15:05 GMT

Ամենամեծ տեսականիով ու ամենակարևորը գները մատչելի

Samvel Gasparyan
2022-01-16 11:41:25 GMT

Հիանալի խանութ բոլոր տարիքի երեխաների համար։

Vahe Mkhitaryan
2022-01-26 08:23:33 GMT

Շատ մատչելի խանութ է հոյակապ սպասարկմամբ

Narine Sarkhoshyan
2022-01-15 14:57:21 GMT

Հիանալի խանութ և յուրահատուկ սպասարկում։❤

Write a review of Chacho - Toys Store


Chacho - Toys Store Directions
About Yerevan
Capital of Armenia

Yerevan is the capital and largest city of Armenia, as well as one of the world's oldest continuously inhabited cities. Situated along the Hrazdan River, Yerevan is the administrative, cultural, and industrial center of the country, as its primate city. source

Top Rated Addresses in Yerevan

Addresses Near Yerevan