HMC

Cửa hàng tự chọn Canh Nhật

Convenience store in Bắc Ninh

Updated: March 13, 2024 03:16 PM

Cửa hàng tự chọn Canh Nhật is located in Bắc Ninh (City in Vietnam), Vietnam. It's address is 52HM+V7J, Châm Khê, Bắc Ninh, Vietnam.

52HM+V7J, Châm Khê, Bắc Ninh, Vietnam

+84 972 475 659

Check Time Table for Cửa hàng tự chọn Canh Nhật


Monday6:30 AM to 11 PM
Tuesday6:30 AM to 11 PM
Wednesday6:30 AM to 11 PM
Thursday6:30 AM to 11 PM
Friday6:30 AM to 11 PM
Saturday6:30 AM to 11 PM
Sunday6:30 AM to 11 PM

Questions & Answers


Where is Cửa hàng tự chọn Canh Nhật?

Cửa hàng tự chọn Canh Nhật is located at: 52HM+V7J, Châm Khê, Bắc Ninh, Vietnam.

What is the phone number of Cửa hàng tự chọn Canh Nhật?

You can try to calling this number: +84 972 475 659

What are the coordinates of Cửa hàng tự chọn Canh Nhật?

Coordinates: 21.1797033, 106.0331492

Cửa hàng tự chọn Canh Nhật Reviews

truong Nguyen
2022-09-24 01:57:57 GMT

Dịch vụ khách hàng là yếu tố chính trong giá cả, việc cung cấp nhiều lựa chọn hơn sẽ làm tăng lượng khách hàng của bạn. Nó cũng là một công cụ bán hàng cần thiết để cung cấp các giải pháp thương hiệu chất lượng.

minh thư official
2021-08-14 04:56:22 GMT

Rất chất lượng 👌

Hai Nguyen
2021-08-11 05:12:06 GMT

Tinh thần phục vụ tận tình minh bạch vui vẻ hoà nhã vừa lòng khách hàng

Write a review of Cửa hàng tự chọn Canh Nhật


Cửa hàng tự chọn Canh Nhật Directions
About Bắc Ninh
City in Vietnam

Bắc Ninh is a city in the northern part of Vietnam and is the capital of Bắc Ninh province. The city is the cultural, administrative and commercial center of the province. The city area is 82.60 square km, with a population of 501,199 in November 2017. In January 2006, the town of Bắc Ninh was upgraded to city. source

Top Rated Addresses in Bắc Ninh