HMC

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Nam

Hospital in Phủ Lý

Updated: March 09, 2024 01:51 PM

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Nam is located in Phủ Lý (City in Vietnam), Vietnam. It's address is Đường tỉnh 491, Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam.

Đường tỉnh 491, Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

GWVP+QV Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam

+84 226 3850 573

Check Time Table for Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Nam


Monday7 AM to 5 PM
Tuesday7 AM to 5 PM
Wednesday7 AM to 5 PM
Thursday7 AM to 5 PM
Friday7 AM to 5 PM
SaturdayClosed
SundayClosed

Questions & Answers


Where is Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Nam?

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Nam is located at: Đường tỉnh 491, Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam, Vietnam.

What is the phone number of Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Nam?

You can try to calling this number: +84 226 3850 573

What are the coordinates of Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Nam?

Coordinates: 20.5444376, 105.9371444

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Nam Reviews

Công nghệ và đời sống
2022-05-30 02:50:38 GMT

Đội ngũ thầy thuốc nhiệt tình, tuyệt vời;

Anhviet Tran
2022-02-05 15:32:21 GMT

Bác sĩ chuyên khoa sâu, tận tâm và chuyên môn cao

Phuong Dinh Trong
2017-12-07 08:36:00 GMT

Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Hà Nam

Quynh Lại phúc (Nhà quê)
2020-01-14 08:22:13 GMT

Y bác sỹ tân tình

Gấu TV
2019-09-02 04:55:50 GMT

Bệnh viện nhiều cây xanh thoáng mát

Son Dinh Cao
2021-09-03 16:34:28 GMT

Khá

Viettel Viettel
2016-11-20 07:56:05 GMT

Sai vị trí

Write a review of Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Nam


Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Nam Directions
About Phủ Lý
City in Vietnam

Phủ Lý is the capital city of Hà Nam Province of Vietnam 60 km south of Hanoi on the river Đáy. source

Top Rated Addresses in Phủ Lý