HMC

Tôm Bin

Restaurant in Da Nang

Updated: March 09, 2024 06:52 AM

Tôm Bin is located in Da Nang, Vietnam. It's address is 163 Trần Anh Tông, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Vietnam.

163 Trần Anh Tông, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Vietnam

35G8+HH Thanh Khê District, Da Nang, Vietnam

Questions & Answers


Where is Tôm Bin?

Tôm Bin is located at: 163 Trần Anh Tông, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Vietnam.

What are the coordinates of Tôm Bin?

Coordinates: 16.0764329, 108.1664831

Tôm Bin Reviews

Cuong Nguyen (Peter)
2023-05-23 13:22:44 GMT

Chủ quán dễ thương, ăn ngon muốn ăn lại, tiếp tục ủng hộ 😀

Write a review of Tôm Bin


Tôm Bin Directions
Top Rated Addresses in Da Nang