HMC

Điểm lên/xuống xe khách Văn Minh

Taxicab Stand in Thanh Hóa

Updated: March 09, 2024 02:13 AM

Điểm lên/xuống xe khách Văn Minh is located in Thanh Hóa (City in Vietnam), Vietnam. It's address is 181 ĐL Hùng Vương, Quảng Hồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Vietnam.

181 ĐL Hùng Vương, Quảng Hồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Vietnam

QRQ4+X9 Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoa, Vietnam

Questions & Answers


Where is Điểm lên/xuống xe khách Văn Minh?

Điểm lên/xuống xe khách Văn Minh is located at: 181 ĐL Hùng Vương, Quảng Hồng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Vietnam.

What are the coordinates of Điểm lên/xuống xe khách Văn Minh?

Coordinates: 19.789962, 105.8059962

Điểm lên/xuống xe khách Văn Minh Reviews

Hiệp Phan Văn
2023-11-27 07:20:53 GMT

Ok

ba nana
2023-05-12 13:52:56 GMT

Xe khách Văn Minh đi rất nhẹ nhàng, cứ tưởng sẽ tình tịch tình tịch như nhà xe khác, Trên xe có nhà vệ sinh, chuyến đi sáng sớm nhà xe có chuẩn bị gối và chăn được bọc túi rất mới. Trong hành trình đi còn hỏi khách có dùng suất cơm để nhà xe chuẩn bị trước giúp mình. Có dịp sẽ ủng hộ lại nhà xe văn minh

Write a review of Điểm lên/xuống xe khách Văn Minh


Điểm lên/xuống xe khách Văn Minh Directions
About Thanh Hóa
City in Vietnam

Thanh Hóa is the capital of Thanh Hóa Province. The city is situated in the east of the province on the Ma River, about 150 kilometers south of Hanoi and 1560 kilometers north of Ho Chi Minh City. source

Top Rated Addresses in Thanh Hóa