HMC

Tiệm nail Bẹp bông

Nail salon in Bien Hoa

Updated: April 13, 2024 05:06 PM

Tiệm nail Bẹp bông is located in Bien Hoa, Vietnam. It's address is WVMG+MXJ, Huỳnh Dân Sanh, Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam.

WVMG+MXJ, Huỳnh Dân Sanh, Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam

+84 333 233 335

Check Time Table for Tiệm nail Bẹp bông


Monday7:30 AM to 9 PM
Tuesday7:30 AM to 9 PM
Wednesday7:30 AM to 9 PM
Thursday7:30 AM to 9 PM
Friday7:30 AM to 9 PM
Saturday7:30 AM to 9 PM
Sunday7:30 AM to 9 PM

Questions & Answers


Where is Tiệm nail Bẹp bông?

Tiệm nail Bẹp bông is located at: WVMG+MXJ, Huỳnh Dân Sanh, Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam.

What is the phone number of Tiệm nail Bẹp bông?

You can try to calling this number: +84 333 233 335

What are the coordinates of Tiệm nail Bẹp bông?

Coordinates: 10.9341991, 106.8773908

Tiệm nail Bẹp bông Reviews

Hiền Hiền
2023-10-05 11:35:36 GMT

Hình ảnh mang tính chất minh hoạ.chủ nhiệt tình,dễ thương,giá tốt nhất long bình

Tu Ha
2023-10-08 13:25:39 GMT

Cô chủ siêu dễ thương . Có tâm lắm ạ

Hà hằng
2023-10-08 13:41:32 GMT

Chủ shop dễ thương niền nở .makup xinh .nail mi cả các dịch vụ khác rất là ok

Thị Thảo Hà
2023-10-08 13:29:40 GMT

Cô chủ nhiệt tình ,vui vẻ,siêu dễ thương,lm đẹp có tâm ❤❤
MN nên gé ạ

Thế Dân KO
2023-10-08 14:05:14 GMT

10d

Write a review of Tiệm nail Bẹp bông


Tiệm nail Bẹp bông Directions
Top Rated Addresses in Bien Hoa