HMC

Quán Nhậu Liễu

Restaurant in Mũi Né

Updated: April 14, 2024 01:05 AM

Quán Nhậu Liễu is located in Mũi Né, Vietnam. It's address is 36 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam.

36 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam

W7VW+6R Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam

Questions & Answers


Where is Quán Nhậu Liễu?

Quán Nhậu Liễu is located at: 36 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam.

What are the coordinates of Quán Nhậu Liễu?

Coordinates: 10.9430253, 108.2970906

Write a review of Quán Nhậu Liễu


Quán Nhậu Liễu Directions
Top Rated Addresses in Mũi Né