HMC

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên

School in Bình Long

Updated: March 21, 2024 12:07 AM

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên is located in Bình Long (Town in Vietnam), Vietnam. It's address is MJ33+MMV, An Lộc, Bình Long, Bình Phước, Vietnam.

MJ33+MMV, An Lộc, Bình Long, Bình Phước, Vietnam

+84 271 3682 276

Questions & Answers


Where is Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên?

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên is located at: MJ33+MMV, An Lộc, Bình Long, Bình Phước, Vietnam.

What is the phone number of Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên?

You can try to calling this number: +84 271 3682 276

What are the coordinates of Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên?

Coordinates: 11.6542381, 106.604172

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Reviews

Tuấn Vũ Nguyễn
2018-12-05 00:16:55 GMT

Trường nằm phía sau chợ, từ chợ đi thẳng tới trường tiểu học, rẽ phải, đi tiếp xuống dốc thấy trường bên tay trái, trường năm 2018 có một lớp 12 học vào buổi chiều. Trong trường có đào tạo lái xe.

Danh Công
2019-05-10 12:37:53 GMT

Em muốn đăng kí học thì phải làm sao ạ

Thanh Danh Nguyen
2019-06-16 09:02:48 GMT

Trung tam co day vi tinh van phong hk

Minh Quân Lê Ngọc (None)
2017-09-01 16:41:36 GMT

Bàn ghế các phòng học hơi cũ. Nhung các phòng học lại khá tốt mát mẻ. Giữ xe vui vẻ uy tín

Gjao Va
2020-11-14 05:26:54 GMT

Có dạy lớp 8 không ạ

Huynh Duc Bóng Đá
2019-03-03 04:24:03 GMT

Thật tuyệt vời trường cũng đẹp .

Write a review of Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên


Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Directions
About Bình Long
Town in Vietnam

Bình Long is a town of Bình Phước Province in the Southeast region of Vietnam. As of 2009, the district had a population of 57,590 and an area of 126 km². The district capital lies at An Lộc ward. The town's former name is An Lộc. It is located approximately 90 km north of Ho Chi Minh City with a population of 8,599. source

Top Rated Addresses in Bình Long

Addresses Near Bình Long