HMC

Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh Sơn La

Bank in Sơn La

Updated: February 27, 2024 09:27 PM

Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh Sơn La is located in Sơn La (City in Vietnam), Vietnam. It's address is 36 Lò Văn Giá, P. Chiềng Lề, Sơn La, Vietnam.

36 Lò Văn Giá, P. Chiềng Lề, Sơn La, Vietnam

8WV6+75 Sơn La, Son La, Vietnam

Check Time Table for Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh Sơn La


Monday6 AM to 6 PM
Tuesday6 AM to 6 PM
Wednesday6 AM to 6 PM
Thursday6 AM to 6 PM
Friday6 AM to 6 PM
SaturdayClosed
SundayClosed

Questions & Answers


Where is Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh Sơn La?

Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh Sơn La is located at: 36 Lò Văn Giá, P. Chiềng Lề, Sơn La, Vietnam.

What are the coordinates of Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh Sơn La?

Coordinates: 21.3431455, 103.9104187

Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh Sơn La Reviews

Quang Hau
2021-10-01 04:11:16 GMT

To đẹp

Nhạc Sống Sơn La
2016-09-07 15:28:52 GMT

Kho bạc

Kim Lường
2016-10-01 20:11:51 GMT

Tốt

Tuấn Hoàng
2018-01-28 08:42:00 GMT

Hay

văn linh Lò
2018-04-11 07:00:57 GMT

Cơ quan nhà nước

Write a review of Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh Sơn La


Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh Sơn La Directions
About Sơn La
City in Vietnam

Sơn La is a city in the north-west region of Vietnam. It is the capital of Sơn La Province. It is bordered by Thuận Châu District, Mường La District, and Mai Sơn District. source

Top Rated Addresses in Sơn La

Addresses Near Sơn La