HMC

Trường THCS Quang Hanh

Secondary School in Bai Tu Long Bay

Updated: March 13, 2024 07:21 PM

Trường THCS Quang Hanh is located in Bai Tu Long Bay (Bay in Vietnam), Vietnam. It's address is 2638+5RX, QL18, Quan Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Vietnam.

2638+5RX, QL18, Quan Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Vietnam

Questions & Answers


Where is Trường THCS Quang Hanh?

Trường THCS Quang Hanh is located at: 2638+5RX, QL18, Quan Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Vietnam.

What are the coordinates of Trường THCS Quang Hanh?

Coordinates: 21.0029994, 107.2170978

Trường THCS Quang Hanh Reviews

Đức Linh TV
2021-10-29 23:21:29 GMT

Ngôi trường đẹp khang trang ,cơ sở vật chất đầy đủ .

Linh Đoàn
2019-01-12 03:32:38 GMT

Thầy cô giáo giỏi, có tâm với nghề; cơ sở vật chất đầy đủ

Cây Cảnh Online
2016-10-04 08:45:53 GMT

ngôi trường cấp 2 của tôi

Hà Trần
2018-11-12 12:28:57 GMT

Á đù

Write a review of Trường THCS Quang Hanh


Trường THCS Quang Hanh Directions
About Bai Tu Long Bay
Bay in Vietnam

Top Rated Addresses in Bai Tu Long Bay

Addresses Near Bai Tu Long Bay