Help Me COVID 💉

Vaccine Centers in Maharashtra

For next 7 Days


District 45+ Vaccine Slots 18+ Vaccine Slots
Pune 466 22
Akola 0 76
Nagpur 360 492
Amravati 0 0
Buldhana 0 0
Yavatmal 0 0
Washim 0 0
Bhandara 0 0
Kolhapur 0 0
Ratnagiri 0 0
Sangli 0 0
Sindhudurg 0 0
Solapur 633 0
Satara 0 0
Wardha 9137 288
Gondia 0 0
Gadchiroli 8176 433
Chandrapur 0 30
Osmanabad 0 0
Nanded 373 260
Latur 0 0
Beed 0 963
Parbhani 0 374
Hingoli 0 0
Nandurbar 7023 95
Dhule 0 0
Nashik 137 0
Jalgaon 189 2333
Ahmednagar 57 18
Thane 5752 727
Raigad 0 0
Palghar 6 0
Mumbai 279 20
Jalna 0 0
Aurangabad 4 0

Historical vaccine availability data (Maharashtra)

Past 24 hour (7 Days Total)
Time 45+ Vaccine Slots 18+ Vaccine Slots State
2021-06-14 22:48:01 32343 6221 Maharashtra
2021-06-14 21:58:01 31998 4009 Maharashtra
2021-06-14 21:06:01 31635 4213 Maharashtra
2021-06-14 20:16:01 26531 2915 Maharashtra
2021-06-14 19:24:02 25861 2250 Maharashtra
2021-06-14 18:34:01 38116 3157 Maharashtra
2021-06-14 17:42:01 40722 4004 Maharashtra
2021-06-14 16:52:02 49865 4706 Maharashtra
2021-06-14 16:00:01 51262 4296 Maharashtra
2021-06-14 15:10:01 52564 4839 Maharashtra
2021-06-14 14:18:01 50308 4677 Maharashtra
2021-06-14 13:28:02 48246 4761 Maharashtra
2021-06-14 12:36:02 48844 4617 Maharashtra
2021-06-14 11:46:01 49304 4828 Maharashtra
2021-06-14 10:54:01 48968 5200 Maharashtra
2021-06-14 10:04:01 48824 4993 Maharashtra
2021-06-14 09:12:02 48218 5072 Maharashtra
2021-06-14 08:22:01 43659 4980 Maharashtra
2021-06-14 07:30:02 36388 4619 Maharashtra
2021-06-14 06:40:02 34006 4749 Maharashtra
2021-06-14 05:48:01 34077 4209 Maharashtra
2021-06-14 04:58:02 34095 4225 Maharashtra
2021-06-14 04:06:01 34106 4232 Maharashtra
2021-06-14 03:16:01 34109 4234 Maharashtra
2021-06-14 02:24:01 34120 4235 Maharashtra
2021-06-14 01:34:01 34149 4242 Maharashtra
2021-06-14 00:42:01 34198 4256 Maharashtra
2021-06-13 23:52:01 34390 4288 Maharashtra
2021-06-13 23:00:01 34673 4319 Maharashtra
2021-06-13 23:00:01 32028 4319 Maharashtra
2021-06-13 22:10:01 32029 5177 Maharashtra
2021-06-13 21:18:02 33471 4504 Maharashtra
2021-06-13 20:28:02 33450 4019 Maharashtra
2021-06-13 19:36:01 33583 4773 Maharashtra
2021-06-13 18:46:01 33125 4577 Maharashtra
2021-06-13 17:54:01 29461 3836 Maharashtra
2021-06-13 17:04:01 29056 4419 Maharashtra
2021-06-13 16:12:01 25641 4349 Maharashtra
2021-06-13 15:22:01 25531 2556 Maharashtra
2021-06-13 14:30:01 25755 2555 Maharashtra
2021-06-13 14:28:02 26056 2576 Maharashtra
2021-06-13 13:40:01 26058 2578 Maharashtra
2021-06-13 12:48:02 26140 2610 Maharashtra
2021-06-13 11:58:01 26332 2653 Maharashtra
2021-06-13 11:06:02 26258 2639 Maharashtra
2021-06-13 10:16:02 26008 2651 Maharashtra
2021-06-13 09:24:01 26032 2749 Maharashtra
2021-06-13 08:34:01 25232 2638 Maharashtra
2021-06-13 07:42:02 25321 2693 Maharashtra
2021-06-13 06:52:02 24372 2746 Maharashtra