Helpmecovid
Covid Vaccines inGorakhpur, Uttar Pradesh

Vaccine slots Availability in Gorakhpur (Uttar Pradesh)


Vaccine Centers in Gorakhpur, Uttar Pradesh


18+ Vaccine (Gorakhpur - Uttar Pradesh)

Center Name Block Pincode Available Vaccine Book Slot Registration
APHC BADHYA JUNGLE KAURIA Jangle kauria 273007 1 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
AIIMS AYOUSH ABHIBHAVak 18 ABV Gorakhpur Sadar 273014 1491 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
DIST INTRNATIONAL JURNY 18ABV Gorakhpur Sadar 273001 596 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
BANSGAON APHC BISHUNPUR 18 Bansgaon 273403 1 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
DERWA Primary Health Centre Derwa 273402 200 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC Deewan Bazar Gorakhpur Sadar 273001 349 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
BARHALGANJ VILLAGE Derwa 273402 200 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
BANSGAON APHC PALI KHAS Bansgaon 273403 1 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI RAMPUR MALAULI Piprauli 273016 3 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
SC BUDHELI JUNGLE KAURIA Jangle kauria 273007 10 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PHC GAGAHA Gagha 273411 2 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC Bichhiya 18COVISHILD Gorakhpur Sadar 273012 299 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
NAGAR NIGAM CARE INDIA (SHILD) Gorakhpur Sadar 273001 188 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
APHC BHATAULI BAZAR 18 ABOVE Bansgaon 273403 1 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
APHC DOHARIYA JUNGLE KAURIA Jangle kauria 273007 1 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC MOHADDIPUR Gorakhpur Sadar 273001 592 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
BRAHMPUR PHC 2nd Brahmpur 273203 1 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
BARHALGANJ CHC 18 Plus Derwa 273402 200 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC Turkmanpur Gorakhpur Sadar 273001 600 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
BANSGAON SARSOPAR SC Bansgaon 273403 1 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
LIFECARE. HOSPITAL Gorakhpur Sadar 273001 150 COVISHIELD (Paid) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI APHC BHITI Piprauli 273016 3 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC ILAHIBAGH 1 18 Abv Gorakhpur Sadar 273001 288 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
BANSGAON BAGHRAI SC Bansgaon 273403 1 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
APHC SARHARI 15 JUNGLE KAURIA Jangle kauria 273007 1 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
APHC HATA Gagaha Gagha 273411 1 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
JUNGLE KAURIA SC MAJHAUNA Jangle kauria 273007 1 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC JATEPUR 18 Abv Gkp Gorakhpur Sadar 273003 298 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC Taramandal 18 Abv Gorakhpur Sadar 273016 149 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
APOLLO CLINIC GKP Gorakhpur Sadar 273001 149 COVISHIELD (Paid) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PHC KHAJNI 15 Plush Khajni 273012 1 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
Brahmpur Teeka Ex. 002 Brahmpur 273003 1 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PHC KHORABAR Covishield Khorabar 273010 29 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
TIGHRA 15 PLUS JUNGLE KAURIA Jangle kauria 273007 1 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PHC SARDAR NAGAR Sardarnagar 273202 50 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI APHC CHHAPIYA Piprauli 273016 2 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PHC BRAHMPUR BPHC Brahmpur 273201 200 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
CHC JUNGAL KAURIYA 15 PLUS Jangle kauria 273007 10 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
BRAHMPUR Teeka Ex. 001 Brahmpur 273203 1 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI Phc SUNITA Piprauli 273212 598 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
Barhalganj COVAXIN Derwa 273402 200 COVAXIN (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
Barhalganj COVAXIN Derwa 273402 200 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
DISTRICT WOMEN HOSPITAL 18ABV Gorakhpur Sadar 273001 92 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
Piprauli SC Sewai Piprauli 273212 1 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
SC BHANDARO JUNGLE KAURIA Jangle kauria 273007 1 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
AIIMS AYOUSH ABHIBHAVak 18 ABV Gorakhpur Sadar 273014 995 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
CAMPIERGANJ NAWAPAR Campierganj 273158 3 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC Humaunpur 18 Above Gorakhpur Sadar 273015 579 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC Shivpur Sahvajgang18Abv Gorakhpur Sadar 273004 495 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC NATHMALPUR 18. Abv Gorakhpur Sadar 273015 1500 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC ADHYARIBAG 18 Abv Gorakhpur Sadar 273015 135 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
CAMPIERGANJ SARPATHA Campierganj 273158 3 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC JAFRA BAJAR 18 Abv Gorakhpur Sadar 273015 142 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
APHC PIPIGANJ Campierganj 273158 2 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC Ismayil Chak Gorakhpur Sadar 273001 299 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI MAHUA DABAR Piprauli 273212 3 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
DIST INTRNATIONAL JURNY 18ABV Gorakhpur Sadar 273001 600 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI RAMPUR MALAULI Piprauli 273016 3 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC Bichhiya 18COVISHILD Gorakhpur Sadar 273012 300 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC MOHADDIPUR Gorakhpur Sadar 273001 570 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PHC BRAHMPUR BPHC Brahmpur 273201 200 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
LIFECARE. HOSPITAL Gorakhpur Sadar 273001 147 COVISHIELD (Paid) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI APHC BHITI Piprauli 273016 3 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC JATEPUR 18 Abv Gkp Gorakhpur Sadar 273003 299 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC ILAHIBAGH 1 18 Abv Gorakhpur Sadar 273001 298 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
APOLLO CLINIC GKP Gorakhpur Sadar 273001 149 COVISHIELD (Paid) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
Brahmpur Teeka Ex. 002 Brahmpur 273003 1 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI APHC CHHAPIYA Piprauli 273016 2 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
BRAHMPUR Teeka Ex. 001 Brahmpur 273203 1 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI Phc SUNITA Piprauli 273212 600 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
DISTRICT WOMEN HOSPITAL 18ABV Gorakhpur Sadar 273001 100 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
Piprauli SC Sewai Piprauli 273212 5 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
NAGAR NIGAM CARE INDIA (SHILD) Gorakhpur Sadar 273001 196 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
AIIMS AYOUSH ABHIBHAVak 18 ABV Gorakhpur Sadar 273014 1000 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
CAMPIERGANJ NAWAPAR Campierganj 273158 3 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC Humaunpur 18 Above Gorakhpur Sadar 273015 599 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC ADHYARIBAG 18 Abv Gorakhpur Sadar 273015 147 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
CAMPIERGANJ SARPATHA Campierganj 273158 3 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI MAHUA DABAR Piprauli 273212 2 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC JAFRA BAJAR 18 Abv Gorakhpur Sadar 273015 149 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
APHC PIPIGANJ Campierganj 273158 2 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
DIST INTRNATIONAL JURNY 18ABV Gorakhpur Sadar 273001 600 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI RAMPUR MALAULI Piprauli 273016 3 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC Bichhiya 18COVISHILD Gorakhpur Sadar 273012 298 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC MOHADDIPUR Gorakhpur Sadar 273001 573 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PHC BRAHMPUR BPHC Brahmpur 273201 200 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
LIFECARE. HOSPITAL Gorakhpur Sadar 273001 143 COVISHIELD (Paid) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI APHC BHITI Piprauli 273016 3 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC JATEPUR 18 Abv Gkp Gorakhpur Sadar 273003 300 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC ILAHIBAGH 1 18 Abv Gorakhpur Sadar 273001 299 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
APOLLO CLINIC GKP Gorakhpur Sadar 273001 150 COVISHIELD (Paid) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI APHC CHHAPIYA Piprauli 273016 3 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
BRAHMPUR Teeka Ex. 001 Brahmpur 273203 1 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI Phc SUNITA Piprauli 273212 600 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
DISTRICT WOMEN HOSPITAL 18ABV Gorakhpur Sadar 273001 100 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
Piprauli SC Sewai Piprauli 273212 2 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
NAGAR NIGAM CARE INDIA (SHILD) Gorakhpur Sadar 273001 200 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
NAGAR NIGAM CARE INDIA (SHILD) Gorakhpur Sadar 273001 200 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
AIIMS AYOUSH ABHIBHAVak 18 ABV Gorakhpur Sadar 273014 999 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
CAMPIERGANJ NAWAPAR Campierganj 273158 3 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC ADHYARIBAG 18 Abv Gorakhpur Sadar 273015 145 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
CAMPIERGANJ SARPATHA Campierganj 273158 3 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI MAHUA DABAR Piprauli 273212 3 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
DIST INTRNATIONAL JURNY 18ABV Gorakhpur Sadar 273001 600 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC JAFRA BAJAR 18 Abv Gorakhpur Sadar 273015 148 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
APHC PIPIGANJ Campierganj 273158 2 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI RAMPUR MALAULI Piprauli 273016 3 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC Bichhiya 18COVISHILD Gorakhpur Sadar 273012 300 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC MOHADDIPUR Gorakhpur Sadar 273001 593 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC JATEPUR 18 Abv Gkp Gorakhpur Sadar 273003 300 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PHC BRAHMPUR BPHC Brahmpur 273201 200 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
LIFECARE. HOSPITAL Gorakhpur Sadar 273001 145 COVISHIELD (Paid) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI APHC BHITI Piprauli 273016 3 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC ILAHIBAGH 1 18 Abv Gorakhpur Sadar 273001 299 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
APOLLO CLINIC GKP Gorakhpur Sadar 273001 150 COVISHIELD (Paid) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI APHC CHHAPIYA Piprauli 273016 4 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI Phc SUNITA Piprauli 273212 600 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
DISTRICT WOMEN HOSPITAL 18ABV Gorakhpur Sadar 273001 99 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
Piprauli SC Sewai Piprauli 273212 2 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
AIIMS AYOUSH ABHIBHAVak 18 ABV Gorakhpur Sadar 273014 997 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC ADHYARIBAG 18 Abv Gorakhpur Sadar 273015 149 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI MAHUA DABAR Piprauli 273212 3 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC JAFRA BAJAR 18 Abv Gorakhpur Sadar 273015 148 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI RAMPUR MALAULI Piprauli 273016 3 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC MOHADDIPUR Gorakhpur Sadar 273001 594 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC JATEPUR 18 Abv Gkp Gorakhpur Sadar 273003 300 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
LIFECARE. HOSPITAL Gorakhpur Sadar 273001 148 COVISHIELD (Paid) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI APHC BHITI Piprauli 273016 2 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC ILAHIBAGH 1 18 Abv Gorakhpur Sadar 273001 299 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
APOLLO CLINIC GKP Gorakhpur Sadar 273001 150 COVISHIELD (Paid) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI APHC CHHAPIYA Piprauli 273016 3 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI Phc SUNITA Piprauli 273212 600 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
Piprauli SC Sewai Piprauli 273212 1 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC ADHYARIBAG 18 Abv Gorakhpur Sadar 273015 145 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI MAHUA DABAR Piprauli 273212 3 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC JAFRA BAJAR 18 Abv Gorakhpur Sadar 273015 148 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI RAMPUR MALAULI Piprauli 273016 3 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC JATEPUR 18 Abv Gkp Gorakhpur Sadar 273003 299 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
AIIMS 15PLUS COVAXIN GKP Gorakhpur Sadar 273014 1190 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
LIFECARE. HOSPITAL Gorakhpur Sadar 273001 148 COVISHIELD (Paid) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
APOLLO CLINIC GKP Gorakhpur Sadar 273001 150 COVISHIELD (Paid) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC MOHADDIPUR 15 COVAXIN Gorakhpur Sadar 273001 585 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI APHC BHITI Piprauli 273016 3 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI Phc SUNITA Piprauli 273212 600 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
Piprauli SC Sewai Piprauli 273212 2 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
UPHC MOHADDIPUR Gorakhpur Sadar 273001 599 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
PIPRAULI MAHUA DABAR Piprauli 273212 600 COVISHIELD (Free) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration
LIFECARE. HOSPITAL Gorakhpur Sadar 273001 150 COVISHIELD (Paid) 💉 Book Now 💉 Cowin Registration


45+ Vaccine (Gorakhpur - Uttar Pradesh)


Vaccination Centers in Gorakhpur, Uttar Pradesh


Historical vaccine availability data (Gorakhpur - Uttar Pradesh)

Past 24 hour (7 Days Total)
Time 45+ Vaccine Slots 18+ Vaccine Slots District
2022-01-26 09:38:07 0 32998 Gorakhpur
2022-01-26 07:56:10 0 32054 Gorakhpur
2022-01-26 07:05:09 0 32007 Gorakhpur
2022-01-26 06:14:10 0 32007 Gorakhpur
2022-01-26 04:32:09 0 32007 Gorakhpur
2022-01-26 02:50:10 0 32008 Gorakhpur
2022-01-26 01:59:08 0 32003 Gorakhpur
2022-01-26 00:17:10 0 32005 Gorakhpur
2022-01-25 23:26:09 0 40406 Gorakhpur
2022-01-25 22:35:13 0 40415 Gorakhpur
2022-01-25 21:44:13 0 42026 Gorakhpur
2022-01-25 20:53:10 0 41835 Gorakhpur
2022-01-25 20:02:15 0 41843 Gorakhpur
2022-01-25 19:11:12 0 45344 Gorakhpur
2022-01-25 18:20:16 0 44749 Gorakhpur
2022-01-25 17:29:13 0 46527 Gorakhpur
2022-01-25 16:38:13 0 46269 Gorakhpur
2022-01-25 15:47:09 0 46324 Gorakhpur
2022-01-25 14:56:13 0 46500 Gorakhpur
2022-01-25 14:05:14 0 45326 Gorakhpur
2022-01-25 13:14:12 0 45319 Gorakhpur
2022-01-25 12:23:12 0 45330 Gorakhpur
2022-01-25 11:32:16 0 45058 Gorakhpur
2022-01-25 10:41:09 0 41005 Gorakhpur
2022-01-25 06:26:10 0 36618 Gorakhpur
2022-01-25 05:35:10 0 36620 Gorakhpur
2022-01-25 04:44:09 0 36620 Gorakhpur
2022-01-25 03:02:12 0 36620 Gorakhpur
2022-01-25 02:11:09 0 36620 Gorakhpur
2022-01-24 23:38:10 0 44363 Gorakhpur
2022-01-24 22:47:09 0 43544 Gorakhpur
2022-01-24 21:56:10 0 43650 Gorakhpur
2022-01-24 21:05:14 0 43837 Gorakhpur
2022-01-24 19:23:09 0 44256 Gorakhpur
2022-01-24 18:32:12 0 44791 Gorakhpur
2022-01-24 17:41:10 0 45040 Gorakhpur
2022-01-24 16:50:13 0 45222 Gorakhpur
2022-01-24 15:59:17 0 39854 Gorakhpur
2022-01-24 14:17:10 0 40050 Gorakhpur
2022-01-24 13:26:13 0 40068 Gorakhpur
2022-01-24 12:35:10 0 40078 Gorakhpur
2022-01-24 11:44:10 0 39587 Gorakhpur
2022-01-24 10:53:08 0 36507 Gorakhpur
2022-01-24 10:02:11 0 33053 Gorakhpur
2022-01-24 09:11:07 0 32248 Gorakhpur
2022-01-24 08:20:09 0 30601 Gorakhpur
2022-01-24 07:29:09 0 27473 Gorakhpur
2022-01-24 06:38:11 0 27475 Gorakhpur
2022-01-24 05:47:10 0 27475 Gorakhpur
2022-01-24 04:05:09 0 27475 Gorakhpur

*Above data might be inaccurate. For updated and realtime data kindly check CoWin Website.