Primary school in Okres Piešťany, Trnavský kraj

Základná škola

Okres Piešťany

Dolné Košariská 81, 906 15 Košariská, Slovakia

Spojená cirkevná škola 1 stupeň

Okres Piešťany

127, Pod Párovcami 1392, 921 01 Piešťany, Slovakia

Základná škola Holubyho

Okres Piešťany

Holubyho 1053/15, 921 01 Piešťany, Slovakia

Primary school Mojmírova

Okres Piešťany

30, Mojmírova 98, 921 01 Piešťany, Slovakia

Elementary School Brezová

Okres Piešťany

Brezová 2876/19, 921 01 Piešťany, Slovakia

Elementary School MR Stefanik

Okres Piešťany

Vajanského 1954/35, 921 01 Piešťany, Slovakia

Elementary school F. E. Scherer

Okres Piešťany

40, E. F. Scherera 4874, 921 01 Piešťany, Slovakia

Elementary School

Okres Piešťany

16, Na výhone 188, 922 21 Moravany nad Váhom, Slovakia

Základná Škola

Okres Piešťany

Hlavná 239/87, 922 10 Trebatice, Slovakia

Základná Škola

Okres Piešťany

Školská ulica 318/3, 922 02 Krakovany, Slovakia

Základná škola a Materská škola

Okres Piešťany

Ostrov 131, 922 01 Ostrov, Slovakia

Elementary School, Komenského street 2

Okres Piešťany

Komenského 2, 922 03 Vrbové, Slovakia

Špeciálna základná škola Mórica Beňovského

Okres Piešťany

Nám. sv. Cyrila a Metoda 9/14, 922 03 Vrbové, Slovakia

Základná škola

Okres Piešťany

Školská 1006/4, 922 03 Vrbové, Slovakia

Elementary School

Okres Piešťany

Školská 508/5, 922 07 Veľké Kostoľany, Slovakia