Hospital in Okres Piešťany, Trnavský kraj

Záchranná Zdravotná Služba Lse

Okres Piešťany

Žilinská 5099/126, 921 01 Piešťany, Slovakia

Reumatologická ambulancia Thermium s.r.o.

Okres Piešťany

Emila Belluša 6, 921 01 Piešťany, Slovakia

Ambulancie T+ T, S.r.o.

Okres Piešťany

24, Vodárenská 209, 921 01 Piešťany, Slovakia

Endokrinológia Piešťany sro

Okres Piešťany

Námestie SNP, 921 01 Piešťany, Slovakia

Ambulancia pediatrickej endokrinológie

Okres Piešťany

Winterova 1780/66, 921 01 Piešťany, Slovakia

Interné oddelenie

Okres Piešťany

Winterova 1780/66, 921 01 Piešťany, Slovakia

Dermatovenerologická ambulancia

Okres Piešťany

Winterova 1780/66, 921 01 Piešťany, Slovakia

Oftalmologická ambulancia

Okres Piešťany

Winterova 1780/66, 921 01 Piešťany, Slovakia

Otorinolaryngologická ambulancia

Okres Piešťany

Winterova 1780/66, 921 01 Piešťany, Slovakia

Ambulancia imunoalergologická pre deti

Okres Piešťany

Winterova 1780/66, 921 01 Piešťany, Slovakia

Gastroenterologická ambulancia

Okres Piešťany

Winterova 1780/66, 921 01 Piešťany, Slovakia

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Okres Piešťany

Winterova 1780/66, 921 01 Piešťany, Slovakia

Chirurgická ambulancia

Okres Piešťany

Winterova 1780/66, 921 01 Piešťany, Slovakia

Dom ošetrovateľskej starostlivosti

Okres Piešťany

Winterova 1780/66, 921 01 Piešťany, Slovakia

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Okres Piešťany

Winterova 1780/66, 921 01 Piešťany, Slovakia

Hematologická ambulancia

Okres Piešťany

Winterova 1780/66, 921 01 Piešťany, Slovakia

Gynekologická ambulancia

Okres Piešťany

Winterova 1780/66, 921 01 Piešťany, Slovakia

Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia

Okres Piešťany

Winterova 1780/66, 921 01 Piešťany, Slovakia

Ortopedická ambulancia - príjmová

Okres Piešťany

Winterova 1780/66, 921 01 Piešťany, Slovakia

Chirurgické oddelenie

Okres Piešťany

Winterova 1780/66, 921 01 Piešťany, Slovakia

Ambulancia pediatrickej kardiológie

Okres Piešťany

Winterova 1780/66, 921 01 Piešťany, Slovakia

orthopedic department

Okres Piešťany

Winterova 1780/66, 921 01 Piešťany, Slovakia

Neurologická ambulancia

Okres Piešťany

Winterova 1780/66, 921 01 Piešťany, Slovakia

Ambulancia plastickej chirurgie

Okres Piešťany

Winterova 1780/66, 921 01 Piešťany, Slovakia

Angiologická ambulancia

Okres Piešťany

Winterova 1780/66, 921 01 Piešťany, Slovakia

Nemocnica Alexandra Wintera

Okres Piešťany

66 1780, Winterova, 921 01 Piešťany, Slovakia

MMT Piešťany, s.r.o.

Okres Piešťany

Winterova 1778/62, 921 01 Piešťany, Slovakia

EPS

Okres Piešťany

Mudroňova 2386/21, 921 01 Piešťany, Slovakia

Požiarna zbrojnica

Okres Piešťany

921 01 Piešťany, Slovakia

Zdravotnícke centrum Medicus

Okres Piešťany

Javorová 2882/25, 921 01 Piešťany, Slovakia

Kardiologická Ambulancia

Okres Piešťany

Javorová 2882/25, 921 01 Piešťany, Slovakia

POMOC OHROZENÉMU DIEŤAŤU PIEŠŤANY

Okres Piešťany

40, E. F. Scherera 4874, 921 01 Piešťany, Slovakia

POSSIBILITAS - centrum zdravia

Okres Piešťany

Žilinská 684/61, 921 01 Piešťany, Slovakia

National Institute of Rheumatic Diseases

Okres Piešťany

Nábrežie Ivana Krasku 4782/4, 921 12 Piešťany, Slovakia