Courthouse in Trnavský kraj

Okresná prokuratúra Trnava

Okres Trnava

22, Vajanského 617, 917 01 Trnava, Slovakia

Trnava Regional Court

Okres Trnava

2A, Vajanského 7278, 917 01 Trnava, Slovakia

District Court

Okres Trnava

Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovakia

Dunajská Streda District Court

Okres Dunajská Streda

2, Jesenského 12, 929 01 Dunajská Streda, Slovakia

Okresný súd

Okres Piešťany

Nálepkova 36, 921 01 Piešťany, Slovakia

District Court

Okres Senica

Námestie Oslobodenia 1/2, 905 30 Senica, Slovakia

district Court

Okres Skalica

Námestie slobody 94/15, 909 01 Skalica, Slovakia

Okresný súd Galanta

Okres Galanta

1, Mierové námestie 940, 924 01 Galanta, Slovakia