School in Trenčiansky kraj

Základná Škola S Ročníkmi 1.-4. S Materskou Školou

Okres Ilava

Horná Poruba 84, 018 35 Horná Poruba, Slovakia

ZS

Okres Bánovce nad Bebravou

Valaská Belá 241, 972 28 Valaská Belá, Slovakia

ZŠ s MŠ Čavoj

Okres Prievidza

Unnamed Road, 972 29 Čavoj, Slovakia

ZŠ s MŠ Valaská Belá

Okres Prievidza

Valaská Belá 329, 972 28 Valaská Belá, Slovakia

Materská škola

Okres Nové Mesto nad Váhom

Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca, Slovakia

Elementary School and Kindergarten

Okres Trenčín

Drietoma 453, 913 03 Drietoma, Slovakia

UCEA Trenčín

Okres Trenčín

Ku kyselke 497, 911 06 Trenčín-Záblatie, Slovakia

Detské Centrum Motýlik, S.r.o.

Okres Trenčín

51, Pri parku 16, 911 06 Trenčín-Záblatie, Slovakia

materská škola Motýlik

Okres Trenčín

Pri parku, 911 06 Trenčín-Záblatie, Slovakia

Základná Škola

Okres Trenčín

Chocholná - Velčice 313, 91304 Chocholná - Velčice - Chocholná, 913 04 Chocholná - Velčice-Chocholná, Slovakia

Materská škola

Okres Trenčín

Chocholná - Velčice 313, 91304 Chocholná - Velčice - Chocholná, 913 04 Chocholná - Velčice-Chocholná, Slovakia

Materská škola

Okres Trenčín

Adamovské Kochanovce 266, 91305 Adamovské Kochanovce - Kochanovce, 913 05 Adamovské Kochanovce, Slovakia

Elementary school with kindergarten

Okres Prievidza

19, Školská 370, 972 13 Nitrianske Pravno, Slovakia

Materská Škola

Okres Prievidza

Tužina 361, 972 14 Tužina, Slovakia

Základná umelecká škola Š. Baláža

Okres Ilava

P. O. Hviezdoslava 13/4, 018 51 Nová Dubnica, Slovakia

Materská škola

Okres Ilava

Trenčianska 727/45, 018 51 Nová Dubnica, Slovakia

Jasle Nová Dubnica

Okres Ilava

Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica, Slovakia

Úrad Vlády SR

Okres Ilava

18, 17. novembra 300, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovakia

Základná škola Andreja Bagara, SNP 6, Trenčianske Teplice

Okres Ilava

6, Trenčianska 77, 018 51 Nová Dubnica, Slovakia

Súkromná stredná športová škola v Trenčianskych Tepliciach

Okres Ilava

Štvrť SNP, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovakia

Základná Škola Andreja Bagara

Okres Ilava

6, Štvrť SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovakia

Amfiteáter, Trenčianske Teplice

Okres Ilava

6, Štvrť SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovakia

Spojená škola internátna

Okres Ilava

1, M. R. Štefánika 323, 914 01 Trenčianska Teplá, Slovakia

Základná škola s materskou školou

Okres Trenčín

Soblahov 404, 91338, 913 38 Soblahov, Slovakia

Pro Autis

Okres Trenčín

Soblahov 259, 913 38 Soblahov, Slovakia

Cirkevná materská škola

Okres Trenčín

913 38 Soblahov, Slovakia

Pracovisko

Okres Trenčín

K výstavisku 15, 911 01 Trenčín-Kubrá, Slovakia

Jasle a Skolka - Dúhová Škôlka

Okres Trenčín

Pod Sokolicami 1/B, 911 01 Trenčín, Slovakia

Stredná odborná škola

Okres Trenčín

14, Pod Sokolicami 519, 911 01 Trenčín, Slovakia

Základná Umelecká Škola

Okres Trenčín

6, Hviezdoslavova 136, 911 01 Trenčín, Slovakia

Obchodná akadémia Dr. M. Hodžu

Okres Trenčín

1, Martina Rázusa 1450, 911 01 Trenčín, Slovakia

Materská škola

Okres Trenčín

Medňanského 34, 911 05 Trenčín-Istebník, Slovakia

Piarist gymnasium Jozefa Braneckého

Okres Trenčín

4, Palackého 84, 911 01 Trenčín, Slovakia

Materská škola

Okres Trenčín

Na dolinách 866/27, 911 05 Trenčín-Zlatovce, Slovakia

Detské mestečko - odchovanci a priaznivci

Okres Trenčín

Na dolinách, Zlatovce, 911 05 Trenčín-Nové Zlatovce, Slovakia

Centrum pre deti a rodiny Zlatovce

Okres Trenčín

Na dolinách, Zlatovce, 911 05 Trenčín-Nové Zlatovce, Slovakia

Základná Škola

Okres Prievidza

Horná Ves 360, 972 48 Horná Ves, Slovakia

Materská Škola

Okres Prievidza

Radobica 90 97248, 972 48 Radobica, Slovakia

Materská Škola

Okres Prievidza

2, Školská 405, 972 46 Čereňany, Slovakia

Materská škola

Okres Prievidza

Školská 57/4, 972 47 Oslany, Slovakia

Škôlka Bystričany

Okres Prievidza

Bernolákova 160/9, 972 45 Bystričany-Horná Domovina, Slovakia

Ars Akademy Súkromná ZUŠ

Okres Prievidza

Veľké Uherce 64, 958 41 Veľké Uherce, Slovakia

Materské škôlka

Okres Prievidza

1764, 958 41 Veľké Uherce, Slovakia

Materská škola

Okres Prievidza

Na pažitě 496/7, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, Slovakia

pokuj

Okres Prievidza

Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, Slovakia

Súkromná Jazyková Škola - Bačíková Mária Mgr.

Okres Prievidza

Mostná 1947/13, 972 51 Handlová, Slovakia

Materská škola Handlová

Okres Prievidza

6, Morovnianska cesta 1793, 972 51 Handlová, Slovakia

DSS Handlova

Okres Prievidza

Hviezdoslavova 1311/6, 972 51 Handlová, Slovakia