Train station in Nitriansky kraj

Zlatná na Ostrove

Okres Komárno

946 12 Zlatná na Ostrove, Slovakia

Horná Zlatná

Okres Komárno

946 12 Zlatná na Ostrove-Horná Zlatná, Slovakia

Palárikovo

Okres Nové Zámky

941 11 Palárikovo-Čiky, Slovakia

Komárno škola

Okres Komárno

945 01 Komárno, Slovakia

Komárno závody

Okres Komárno

945 01 Komárno, Slovakia

Hadovce

Okres Komárno

945 01 Komárno-Hadovce, Slovakia

Komárno

Okres Komárno

Biskupa Királya 2857/35, 945 05 Komárno, Slovakia

Nová Stráž

Okres Komárno

945 04 Komárno, Slovakia

Kameničná

Okres Komárno

946 01 Kameničná, Slovakia

Neded

Okres Šaľa

925 85 Neded, Slovakia

Pozba

Okres Nové Zámky

941 51 Pozba, Slovakia

Šahy

Okres Levice

Železničná, 936 01 Šahy-Homok, Slovakia

Chotín

Okres Komárno

946 31 Chotín - pri stanici, Slovakia

Ľudovítov

Okres Nové Zámky

941 11 Palárikovo, Slovakia

Nove Zamky

Okres Nové Zámky

940 02 Nové Zámky, Slovakia

Tvrdošovce

Okres Nové Zámky

941 10 Tvrdošovce, Slovakia

Nitra

Okres Nitra

Staničná, 949 01 Nitra, Slovakia

Trnovec nad Váhom

Okres Šaľa

925 71 Trnovec nad Váhom, Slovakia

Maňa

Okres Nové Zámky

941 45 Maňa, Slovakia

Kmeťovo

Okres Nové Zámky

941 62 Kmeťovo, Slovakia

Maňa zastávka

Okres Nové Zámky

941 45 Malá Maňa, Slovakia

Michal nad Žitavou

Okres Nové Zámky

941 62 Michal nad Žitavou, Slovakia

Martinová

Okres Nové Zámky

951 88 Lúčnica nad Žitavou-Martinová, Slovakia

Lúčnica nad Žitavou

Okres Nové Zámky

951 88 Lúčnica nad Žitavou-Vajka nad Žitavou, Slovakia

Chľaba zastávka

Okres Nové Zámky

943 65 Chľaba, Slovakia

Zbehy obec

Okres Nitra

951 42 Zbehy, Slovakia

Lužianky

Okres Nitra

951 41 Lužianky, Slovakia

Mlynárce

Okres Nitra

949 01 Nitra-Mlynárce, Slovakia

Andač

Okres Nitra

951 42 Zbehy, Slovakia

Nitra zastávka

Okres Nitra

949 01 Nitra-Mlynárce, Slovakia

Rišňovce

Okres Nitra

951 21 Rišňovce, Slovakia

Kľačany

Okres Nitra

920 64 Kľačany, Slovakia

Alekšince

Okres Nitra

951 22 Alekšince, Slovakia

Tekovské Lužany

Okres Levice

935 41 Tekovské Lužany, Slovakia

Psiare

Okres Levice

966 53 Hronský Beňadik, Slovakia

Kozárovce

Okres Levice

935 22 Kozárovce, Slovakia

Hronský Beňadik

Okres Levice

966 53 Hronský Beňadik, Slovakia

Hrkovce

Okres Levice

936 01 Hrkovce, Slovakia

Hronovce

Okres Levice

935 61 Hronovce, Slovakia

Želiezovce

Okres Levice

Železničná, 937 01 Želiezovce, Slovakia

Zemianska Olča

Okres Komárno

946 14 Lipové, Slovakia

Tešedíkovo

Okres Šaľa

925 82 Tešedíkovo, Slovakia

Ondrochov

Okres Nové Zámky

941 02 Lipová, Slovakia

Bánov

Okres Nové Zámky

941 01 Bánov, Slovakia

Lok

Okres Levice

935 38 Lok, Slovakia

Dolná Seč

Okres Levice

935 31 Dolná Seč, Slovakia

Tekovský Hrádok

Okres Levice

935 51 Tekovský Hrádok, Slovakia

Veľký Meder

Okres Komárno

932 01 Veľký Meder, Slovakia

Kolárovo

Okres Komárno

Železničný rad, 946 03 Kolárovo, Slovakia

Bošany

Okres Topoľčany

956 18 Bošany-Pri stanici, Slovakia