Local government office in Nitriansky kraj

Obecný úrad Patince

Okres Komárno

Lipová 233, 946 39 Patince, Slovakia

Stavebné bytové družstvo Komárno

Okres Komárno

Zimná 16, 945 01 Komárno, Slovakia

Regionálny Úrad Verejného Zdravotníctva

Okres Komárno

Mederčská 742/39, 945 01 Komárno, Slovakia

Regionálne pracovisko PPA, Komárno

Okres Komárno

4, Senný trh 798, 945 01 Komárno, Slovakia

ALFYGEO PLUS s.r.o.

Okres Komárno

Senný trh 13, 945 01 Komárno, Slovakia

REGIONÁLNA VETERINÁRNA SPRÁVA

Okres Komárno

Štúrova 1016/5, 945 05 Komárno, Slovakia

Alternative, Ltd.

Okres Komárno

Námestie Kossutha 12, 945 01 Komárno, Slovakia

Unemployment office, Social affairs and family

Okres Komárno

Župná 15, 945 01 Komárno, Slovakia

Mestský úrad Útvar obrany a ochrany

Okres Komárno

Zámoryho 106/12, 945 01 Komárno, Slovakia

Štátny archív v Nitre pobočka Komárno

Okres Komárno

Hradná 168/2, 945 01 Komárno, Slovakia

Municipal office

Okres Levice

Bátovce 2, 935 03 Bátovce, Slovakia

Sociálna poisťovňa

Okres Levice

Hlavné námestie 1/1, 936 01 Šahy, Slovakia

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, pracovisko Šahy

Okres Levice

Slovenského národného povstania 52, 936 01 Šahy, Slovakia

Okresné Stavebné Bytové Družstvo Levice

Okres Levice

12, Slovenského národného povstania 285, 936 01 Šahy, Slovakia

Mestský Úrad Mesto Šahy

Okres Levice

Šahy 93, 93601 Šahy - Tešmák, 936 01 Šahy-Tešmák, Slovakia

Mestský Úrad Mesto Šahy

Okres Levice

Preseľany nad Ipľom 2, 936 01 Šahy, Slovakia

Municipal office

Okres Komárno

Kravany nad Dunajom 141, 946 36 Kravany nad Dunajom, Slovakia

Obecný úrad

Okres Komárno

Malá ulica 58, 946 38 Radvaň nad Dunajom, Slovakia

Regional Public Health Office

Okres Nové Zámky

Slovenská 13a, 940 02 Nové Zámky, Slovakia

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA

Okres Nové Zámky

Komjatická 4228/65, 940 02 Nové Zámky, Slovakia

Mestský úrad Nové Zámky

Okres Nové Zámky

10, Hlavné námestie 1, 940 02 Nové Zámky, Slovakia

Bytkomfort, Ltd.

Okres Nové Zámky

Považská 5493/24, 940 02 Nové Zámky-Pri Bani, Slovakia

Bytkomfort, Ltd.

Okres Nové Zámky

Slovenského národného povstania 2811/9, 940 02 Nové Zámky, Slovakia

OBEC PALÁRIKOVO

Okres Nové Zámky

82, Hlavná 595, 941 11 Palárikovo, Slovakia

Novozámocké bytové družstvo

Okres Nové Zámky

Nábrežná 5062/22, 921 01 Nové Zámky, Slovakia

MINIBAZÁR - VARAGYA - Hedviga Varagyová

Okres Nové Zámky

Dolná 57, 940 10 Tvrdošovce, Slovakia

Obecná pilícia

Okres Nové Zámky

Hlavné námestie 406/24, 941 31 Dvory nad Žitavou, Slovakia

Obecná polícia

Okres Nové Zámky

Veľká komárňanská 2004, 941 31 Dvory nad Žitavou, Slovakia

Municipal office

Okres Nové Zámky

Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou, Slovakia

Stará budova národného výboru

Okres Nové Zámky

1, Hlavné námestie 1, 941 31 Dvory nad Žitavou, Slovakia

Mestský Úrad

Okres Nitra

30, Na Hôrke 657, 949 11 Nitra, Slovakia

BOOKFLAT.EU

Okres Nitra

Petzwalova 36, 949 11 Nitra, Slovakia

TECHNOSPOL Slovakia

Okres Nitra

Jurkovičova 27, 949 11 Nitra, Slovakia

Centrálne stredisko údržby

Okres Nitra

2, Benkova 403, 949 11 Nitra, Slovakia

Službyt Nitra, s.r.o.

Okres Nitra

122, Janka Kráľa 1072, 949 01 Nitra, Slovakia

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Okres Nitra

Staničná 1567/9, 949 01 Nitra, Slovakia

Geoprojekt, S.r.o.

Okres Nitra

Cabajská 5 11, 949 01 Nitra, Slovakia

Office of Nitra Region

Okres Nitra

Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Slovakia

Office of Labour, Social Affairs and Family

Okres Nitra

88, Štefánikova trieda 86, 949 01 Nitra, Slovakia

HABYTER s.r.o.

Okres Nitra

Štefánikova trieda 71/44, 949 01 Nitra, Slovakia

Regional Public Health Nitra

Okres Nitra

Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra, Slovakia

Okresný úrad

Okres Nitra

Štefánikova trieda 39/69, 949 01 Nitra, Slovakia

HABYTER Lohyňová Eva Ing.

Okres Nitra

3, Spojovacia 520, 949 01 Nitra, Slovakia

TICE sro

Okres Nitra

Mostná 13, 949 01 Nitra, Slovakia

MESTSKÝ ÚRAD

Okres Nitra

4, Kúpeľná 297, 949 01 Nitra, Slovakia

Obecný úrad, Jur nad Hronom

Okres Levice

935 57 Jur nad Hronom, Slovakia

Obecný úrad Šarovce

Okres Levice

Šarovce 128, 93552, 935 52 Šarovce, Slovakia

OKRESNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO Levice

Okres Levice

5, Sládkovičova 310, 937 01 Želiezovce, Slovakia