Hospital in Košický kraj

Dom zdravia

Okres Gelnica

50, Slovenská 71, 056 01 Gelnica, Slovakia

Papp Gejza Mudr

Okres Gelnica

33, Nemocničná 42, 056 01 Gelnica, Slovakia

Mirko Marián MUDr. - NZZ - Interná Ambulancia

Okres Gelnica

33, Nemocničná 42, 056 01 Gelnica, Slovakia

Nemocnica s poliklinikou

Okres Gelnica

33, Nemocničná 42, 056 01 Gelnica, Slovakia

Poliklinika Centrum

Okres Kosice-okolie

Buzica 182, 044 73 Buzica, Slovakia

Zdravotné stredisko mesta Medzev

Okres Kosice-okolie

Kováčska 485/84, 044 25 Nižný Medzev, Slovakia

Hospital Krompachy spol. Ltd.

Okres Spišská Nová Ves

Banícka štvrť, 053 42 Krompachy, Slovakia

Interné oddelenie

Okres Spišská Nová Ves

Banícka štvrť 1065/22, 053 42 Krompachy, Slovakia

Veterinárna klinika

Okres Rožňava

Krásnohorská 048 01, 048 01 Rožňava, Slovakia

DIAB - Diabetologická Ambulancia

Okres Rožňava

Záhradnícka 1129/5, 048 01 Rožňava, Slovakia

Detské oddelenie

Okres Rožňava

Kvetná 66/8, 048 01 Rožňava, Slovakia

psychiatric ward

Okres Rožňava

Kvetná 66/8, 048 01 Rožňava, Slovakia

Oddelenie dlhodobo chorých

Okres Rožňava

Kvetná 66/8, 048 01 Rožňava, Slovakia

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Okres Rožňava

Kvetná 66/8, 048 01 Rožňava, Slovakia

ADOS - Bodnárová Edita

Okres Rožňava

Špitálska 2198/1, 048 01 Rožňava, Slovakia

World Health, Inc. - Hospital Roznava

Okres Rožňava

Špitálska 1, 048 01 Rožňava, Slovakia

Amalion o.z. DOS

Okres Rožňava

Košická 1093/1, 048 01 Rožňava, Slovakia

Krematórium

Okres Rožňava

Akademika Hronca 1, 048 01 Rožňava, Slovakia

Neštátne zdravotné zariadenie

Okres Rožňava

Námestie 1. mája 125/11, 048 01 Rožňava, Slovakia

INTEGRA Združenie pre duševné zdravie

Okres Michalovce

Pri mlyne 1430, 071 01 Michalovce, Slovakia

MUDr. Zuzana Hrubá, Alfa Medical, spol. s r.o.

Okres Michalovce

Štefánikova 1413/72, 071 01 Michalovce, Slovakia

Centrum fetálnej a gynekologickej diagnostiky, JUHAMED s.r.o.

Košice II

A, Myslavská 644/190, 040 16 Košice-Myslava, Slovakia

Pajorova c.5 Kosice

Košice II

Hemerkova 1310/33, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, Slovakia

Chiramed

Košice II

Československej armády 18, 040 01 Staré Mesto, Slovakia

Zdravotne Stredisko Tip Top

Košice II

Československej armády 18, 040 01 Staré Mesto, Slovakia

Polyclinic U. S. Steel Košice

Košice IV

044 54 Košice-Šaca, Slovakia

Kosice-Saca hospital SpA

Košice IV

Lúčna 57, 040 15 Šaca, Slovakia

Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny

Košice IV

55, Lúčna 512, 040 15 Košice-Šaca, Slovakia

nikto

Okres Kosice-okolie

Lúčna 265/39, 040 15 Košice-Šaca, Slovakia

Zdravotné preventívne prehliadky

Okres Kosice-okolie

Lúčna 040 15, 040 15 Košice-Šaca, Slovakia

Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie

Okres Kosice-okolie

Mládežnícka, 040 15 Košice-Šaca, Slovakia

Medakir S.r.o.

Okres Trebišov

Kamenecká 613/2, 076 31 Streda nad Bodrogom, Slovakia

Zdravotné stredisko

Okres Michalovce

Vinné 589, 072 31 Vinné, Slovakia

Ergomed Clinic

Košice II

Moldavská cesta 1360/21, 040 11 Košice, Slovakia

NLS Diagnostika

Košice II

Nerudova, 040 01 Košice-Juh, Slovakia

Kosic nemosnisa terasa

Košice II

040 01 Košice-Juh, Slovakia

II. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UN LP

Košice II

6, Pri nemocnici 498, 040 01 Košice-Juh, Slovakia

Ústav patológie UPJŠ LF a UN LP

Košice II

040 01 Košice-Juh, Slovakia

IV. interná klinika UPJŠ LF a UN LP

Košice II

040 01 Košice-Juh, Slovakia

Záchranná služba Košice

Košice II

Rastislavova 785/43, 040 01 Košice - Juh-Juh, Slovakia

Klinika plastickej a rekonštrukčnej chirurgie UPJŠ LF a UN LP

Košice II

6, Pri nemocnici 498, 040 01 Košice-Juh, Slovakia

Klinika rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny UPJŠ LF a UN LP

Košice II

7, Pri nemocnici 498, 040 01 Košice-Juh, Slovakia

Klinika rádioterapie a onkológie LF UPJŠ a VOÚ

Košice II

7, Pri nemocnici 498, 040 01 Košice-Juh, Slovakia

H Košice onkológia

Košice II

18, Topoľová 427, 040 01 Juh, Slovakia

House of Ayurveda

Košice IV

93, Južná trieda 1582, 040 01 Košice-Juh, Slovakia