Church in Košický kraj

Kaplnka sv.Ladislava

Okres Kosice-okolie

045 01 Debraď, Slovakia

Renesančný reformovaný kostol

Okres Trebišov

22, Kostolná 48, 076 82 Malá Tŕňa, Slovakia

Reformed church

Okres Trebišov

Lesná 96/8, 076 82 Veľká Tŕňa, Slovakia

Gréckokatolícky Farský Úrad

Okres Trebišov

17, Hlavná 129, 076 82 Veľká Tŕňa, Slovakia

Kostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Okres Trebišov

Hlavná 250/6, 076 82 Veľká Tŕňa, Slovakia

Kostol Panny Márie

Okres Spišská Nová Ves

Hnilec 210, 053 75 Hnilec, Slovakia

Kalvínsky kostol

Okres Rožňava

83, 049 32 Pašková, Slovakia

Rímskokatolícky kostol

Okres Gelnica

Veľký Folkmar 333, 055 51 Veľký Folkmar, Slovakia

Evangelic church

Okres Gelnica

Veľký Folkmar 329, 055 51 Veľký Folkmar, Slovakia

Römisch-katholische Kirche

Okres Rožňava

049 41 Krásnohorské Podhradie, Slovakia

Kostol Najsvätejšej Trojice

Okres Rožňava

Cintorínska 168, 049 41 Pača, Slovakia

Kostol Panny Márie Snežnej

Okres Rožňava

Úhorná 153, 055 66 Úhorná, Slovakia

Pravoslávny chrám Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Okres Gelnica

Unnamed Road, 053 33 Závadka, Slovakia

Kaplnka sv. Anny

Okres Gelnica

Nálepkovo 159, 053 33 Nálepkovo, Slovakia

Gréckokatolícky chrám

Okres Gelnica

055 62 Prakovce, Slovakia

Putnicke miesto Gelnica

Okres Gelnica

Turzovská 626/71, 056 01 Gelnica, Slovakia

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Okres Gelnica

Slovenská 056 01, 056 01 Gelnica, Slovakia

Evangelic church

Okres Gelnica

4, Lutherovo námestie 27, 056 01 Gelnica, Slovakia

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Gelnica

Okres Gelnica

Slovenského národného povstania 20, 056 01 Gelnica, Slovakia

Kostol povýšenia Svätého kríža

Okres Spišská Nová Ves

Hnilčík 206, 053 32 Hnilčík, Slovakia

Evanjelický kostol

Okres Rožňava

Okružná 258, 049 21 Betliar, Slovakia

Rímskokatolícky kostol

Okres Rožňava

Lesná 280, 049 21 Betliar, Slovakia

Farský kostol Najsvätejšej Trojice

Okres Kosice-okolie

044 74 Perín-Chym-Perín, Slovakia

KOSTOL

Okres Kosice-okolie

Vyšný Lánec 25, 044 74 Perín - Chym, Slovakia

Kostol Reformovanej cirkvi

Okres Kosice-okolie

044 73 Nižný Lánec, Slovakia

KOSTOL

Okres Kosice-okolie

Nižný Lánec 59, 044 73 Nižný Lánec, Slovakia

Kalvínsky kostol

Okres Kosice-okolie

Veľká Ida 153, 044 55 Veľká Ida, Slovakia

Rímskokatolícky kostol

Okres Kosice-okolie

Veľká Ida 346, 044 55 Veľká Ida, Slovakia

Evanjelický kostol

Okres Kosice-okolie

044 73 Buzica, Slovakia

Rímskokatolícky Farský Úrad

Okres Kosice-okolie

Hrdinov Slovenského národného povstania 80, 044 25 Vyšný Medzev, Slovakia

Rímskokatolícky Farský Úrad

Okres Kosice-okolie

22, Mariánske námestie 259, 044 25 Medzev-Nižný Medzev, Slovakia

Kostol narodenia Panny Márie

Okres Kosice-okolie

Mariánske námestie 277, 044 25 Nižný Medzev, Slovakia

Kostol Všetkých svätých

Okres Kosice-okolie

Kostolná 901/99, 044 24 Poproč, Slovakia

Kostol sv. Cyrila a Metoda

Okres Trebišov

Hlavná 184/87, 076 33 Slovenské Nové Mesto, Slovakia

Všetko čo potrebné

Okres Trebišov

Zemplín 161 07634, 076 34 Zemplín, Slovakia

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi

Okres Trebišov

Zemplín 182, 076 34 Zemplín, Slovakia

Farský chrám nanebovstúpenia Pána

Okres Trebišov

Zemplín 181, 076 34 Zemplín, Slovakia

Rímskokatolícky kostol Parchovany

Okres Trebišov

3673, 076 62 Parchovany, Slovakia

Evanjelický kostol

Okres Trebišov

072 03 Moravany, Slovakia

Rímskokatolícky kostol

Okres Trebišov

Zemplínske Hradište 199, 076 01 Zemplínske Hradište, Slovakia