Tourist attraction in Okres Detva, Banskobystrický kraj

Prameň Ipľa

Okres Detva

985 45 Látky, Slovakia

Pitná voda

Okres Detva

962 75 Horný Tisovník, Slovakia

waterfall Bystré

Okres Detva

962 05 Hriňová, Slovakia

Terasovité políčka

Okres Detva

962 05 Hriňová, Slovakia

Melichova Skala

Okres Detva

962 12 Detva, Slovakia

Náučný chodník Vodopád Bystrého potoka

Okres Detva

Raticov vrch, 962 05 Hriňová, Slovakia

Vodná nádrž Málinec

Okres Detva

Málinec 2715, 985 26 Málinec, Slovakia

TVp Skalinec

Okres Detva

Unnamed Road, 962 12 Detva, Slovakia

Klokoč prameň Nový Polom

Okres Detva

962 25 Klokoč, Slovakia

Teplotný rekord Vígľaš

Okres Detva

962 12 Vígľaš-Pstruša, Slovakia

Hrončiacka

Okres Detva

962 12 Vígľaš, Slovakia

Minerálny prameň VERA

Okres Detva

962 25 Vígľašská Huta - Kalinka-Lohyňa, Slovakia

Vysielač Krné

Okres Detva

Detva 31, 962 12 Detva, Slovakia