Hospital in Banskobystrický kraj

MUDr krajci

Okres Banská Bystrica

976 39 Donovaly, Slovakia

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva

Okres Krupina

Bočkayho námestie 10, 963 01 Krupina, Slovakia

Nemocnica s Poliklinikou Krupina

Okres Krupina

Ul. 29. augusta 630/25, 963 01 Krupina, Slovakia

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO, n.o.

Okres Revúca

Predná hora 126, 049 01 Muránska Huta, Slovakia

Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.

Okres Revúca

Predná hora 126, 049 01 Muránska Huta, Slovakia

Zdravotné stredisko Zvolenská Slatina

Okres Zvolen

Slovenského národného povstania 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina, Slovakia

Gynekologická ambulancia

Okres Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno, Slovakia

Geriatrická ambulancia

Okres Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno, Slovakia

Ambulancia úrazovej chirurgie

Okres Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno, Slovakia

Ambulancia cievnej chirurgie

Okres Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno, Slovakia

Ambulancia vnútorného lekárstva

Okres Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno, Slovakia

Chirurgická ambulancia

Okres Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno, Slovakia

Pneumologická a ftizeologická ambulancia

Okres Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno, Slovakia

Kardiologická ambulancia I.

Okres Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno, Slovakia

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Okres Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno, Slovakia

Oddelenie vnútorného lekárstva

Okres Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno, Slovakia

Endokrinologická ambulancia

Okres Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno, Slovakia

Neurologické oddelenie

Okres Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno, Slovakia

Detské oddelenie (Nemocnica s poliklinikou Brezno)

Okres Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno, Slovakia

Urologická ambulancia

Okres Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno, Slovakia

Nefrologická ambulancia

Okres Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno, Slovakia

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

Okres Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno, Slovakia

Ambulancia klinickej onkológie

Okres Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno, Slovakia

Gastroenterologická ambulancia

Okres Brezno

Banisko 273/1, 977 01 Brezno, Slovakia

NOVAPHARM, s.r.o.

Okres Brezno

60, Československej armády 72, 977 01 Brezno, Slovakia

LSPP Pre Dospelých

Okres Brezno

Nám. gen. M. R. Štefánika 11, 97701 Brezno, 977 01 Brezno, Slovakia

EUROMEDIKIDS, s.r.o.

Okres Brezno

Malinovského 2, 977 01 Brezno, Slovakia

Aren S.r.o.

Okres Brezno

7, Kiepka 495, 977 01 Brezno, Slovakia

MEDICENTRUM, spol. Ltd.

Okres Zvolen

Michala Miloslava Hodžu 10, 960 01 Zvolen, Slovakia

Hospital Zvolen

Okres Zvolen

Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen, Slovakia

Fyziatricko-Rehabilitačné Oddelenie

Okres Zvolen

Ferjenčíkova 843/2, 960 01 Zvolen, Slovakia

OFTAL s.r.o.

Okres Zvolen

Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen, Slovakia

Gynekologicko-Pôrodnícke Oddelenie

Okres Zvolen

Ferjenčíkova 843/2, 960 01 Zvolen, Slovakia

Oddelenie Anesteziológie a Intenzívnej Medicíny

Okres Zvolen

Ferjenčíkova 843/2, 960 01 Zvolen, Slovakia

Oddelenie Všeobecnej a úrazovej Chirurgie a JIS

Okres Zvolen

Ferjenčíkova 843/2, 960 01 Zvolen, Slovakia

Geriatrické Oddelenie

Okres Zvolen

Ferjenčíkova 843/2, 960 01 Zvolen, Slovakia

Rádiodiagnostické Oddelenie

Okres Zvolen

Ferjenčíkova 843/2, 960 01 Zvolen, Slovakia

Oddelenie klinickej Mikrobiológie

Okres Zvolen

Ferjenčíkova 843/2, 960 01 Zvolen, Slovakia

Interné Oddelenie a JIS

Okres Zvolen

Ferjenčíkova 843/2, 960 01 Zvolen, Slovakia

Neurologické Oddelenie a JIS

Okres Zvolen

Ferjenčíkova 843/2, 960 01 Zvolen, Slovakia

Neoprot vydajna ortopedickych zdravotnickych pomôcok

Okres Zvolen

Kuzmányho nábrežie 2524/30, 960 01 Zvolen, Slovakia

Hurbanovo Sos

Okres Zvolen

Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen, Slovakia

Penta Hospitals International

Okres Zvolen

Jana Jiskru č. 8, 960 01 Zvolen, Slovakia

Railway polyclinic Zvolen

Okres Zvolen

Jana Jiskru 8, 960 01 Zvolen, Slovakia