HMC

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Huta

Rectory in Vígľaš

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Huta, Vígľaš Address


Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Huta is located in Vígľaš (Village in Slovakia), Slovakia. It's address is Na močidlá 50, 962 25 Stará Huta, Slovakia.

Na močidlá 50, 962 25 Stará Huta, Slovakia

F8FV+XG Stará Huta, Slovakia

+421 45/538 90 69

People also search for


Evanjelický farský úrad a. v.

Approximately 19.5 km from Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Huta

Sládkovičova 5, 974 05 Banská Bystrica, Slovakia

Evanjelický farský úrad

Approximately 18 km from Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Huta

Jána Amosa Komenského 732/16, 984 01 Lučenec, Slovakia

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Bystrica - mesto

Approximately 20.2 km from Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Huta

Námestie Š. Moysesa 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia

Rímskokatolícky farský úrad

Approximately 15.3 km from Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Huta

Bočkayho námestie 8, 963 01 Krupina, Slovakia

Rímskokatolícky farský úrad Banská Bystrica - Radvaň

Approximately 19.6 km from Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Huta

Kalinčiakova 8, 974 05 Banská Bystrica, Slovakia

Rímskokatolícky farský úrad

Approximately 7 km from Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Huta

Slovenského národného povstania 102/8, 962 01 Zvolenská Slatina, Slovakia

Evanjelický a. v. farský úrad

Approximately 23.7 km from Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Huta

Bakulíniho 163, 985 05 Kokava nad Rimavicou, Slovakia

Cirkevný zbor ECAV Banská Bystrica

Approximately 20.4 km from Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Huta

Lazovná 194/42, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia

Rímskokatolícky farský úrad - Lučenec-mesto

Approximately 18.1 km from Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Huta

Kubínyiho námestie 2, 984 01 Lučenec, Slovakia

Farský úrad

Approximately 14.6 km from Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Huta

Školská 2/29, 985 56 Tomášovce, Slovakia

Questions & Answers


Where is Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Huta?

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Huta is located at: Na močidlá 50, 962 25 Stará Huta, Slovakia.

What is the phone number of Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Huta?

You can try to calling this number: +421 45/538 90 69

What are the coordinates of Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Huta?

Coordinates: 48.474974, 19.34376

Write a review of Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Huta


Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Huta Directions
About Vígľaš
Village in Slovakia

Vígľaš is a village and municipality in Detva District, in the Banská Bystrica Region of central Slovakia. source

Top Rated Addresses in Vígľaš