HMC

Սոթքի միջնակարգ դպրոց

School in Vardenis

Updated: March 16, 2024 12:55 PM

Սոթքի միջնակարգ դպրոց is located in Vardenis (Town in Armenia), Armenia. It's address is 6V29+83G, Sotk, Armenia.

6V29+83G, Sotk, Armenia

Questions & Answers


Where is Սոթքի միջնակարգ դպրոց?

Սոթքի միջնակարգ դպրոց is located at: 6V29+83G, Sotk, Armenia.

What are the coordinates of Սոթքի միջնակարգ դպրոց?

Coordinates: 40.2008098, 45.8677121

Սոթքի միջնակարգ դպրոց Reviews

Write a review of Սոթքի միջնակարգ դպրոց


Սոթքի միջնակարգ դպրոց Directions
About Vardenis
Town in Armenia

Vardenis is a town in the Vardenis Municipality of the Gegharkunik Province of Armenia. It is located in the valley of the Masrik River, on the territory of the Masrik artesian basin at 2,006 metres above sea level, near the southeastern shores of Lake Sevan. source

Top Rated Addresses in Vardenis

Addresses Near Vardenis